O projekcie

 

Akademia Analityka to cykl specjalistycznych szkoleń przeznaczonych dla analityków zatrudnionych w urzędach administracji rządowej. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie ich kompetencji w zakresie tworzenia skutecznego prawa (w tym zakresie przygotowania rzetelnej oceny wpływu). Realizacja szkoleń ma przynieść również dodatkowe korzyści polegające m.in. na rozpowszechnieniu podejścia do tworzenia założeń aktów prawnych opartego na faktach oraz rzetelnych danych, co przełożyć się powinno na skuteczniejszą komunikację i współpracę zarówno z decydentami, organami kontroli, jak też z grupami społecznymi uczestniczącymi w konsultacjach społecznych.
 

W Akademii Analityka udział bierze 115 pracowników urzędów administracji rządowej. Szkolenie dotyczy szeroko rozumianej tematyki analizy i syntezy danych oraz zagadnienia oceny wpływu.
 

Akademia Analityka jest częścią projektu systemowego pt. "Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.
 

Wykonawcą szkolenia jest Uniwersytet Warszawski, reprezentowany przez:

  • Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME UW), które jest jednostką organizacyjną odpowiedzialną za e-nauczanie na UW. COME wypracowało oryginalną i efektywną metodykę przygotowania i prowadzenia e-kursów. Specjalizuje się również w koordynacji projektów edukacyjnych, w tym organizacji szkoleń stacjonarnych, m.in. z zakresu analizy danych (Warszawska Szkoła Analizy Danych). W Akademii Analityka COME UW występuje w roli operatora. Odpowiada również za część szkolenia dotyczącą zastosowań statystycznych i ekonometrycznych MS Excel.
     
  • Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), który jest interdyscyplinarnym ośrodkiem badawczym i dydaktycznym, specjalizującym się w studiach regionalnych i lokalnych oraz w zagadnieniach polityki regionalnej, a także w strategii działania samorządów terytorialnych. Prowadzi stacjonarne dwuletnie  studia II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna oraz studia podyplomowe: Akademię Rozwoju Regionalnego oraz Akademię Ewaluacji. Od wielu lat EUROREG współpracuje z Katedrą UNESCO Trwałego Rozwoju i Sekcją Polską Regional Studies Association. W Akademii Analityka EUROREG odpowiada za część szkolenia dotyczącą teorii metod badań społecznych, interwencji, polityki publicznej opartej na dowodach oraz analizy kosztów i korzyści.
     
  • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM UW), które udostępnia polskiemu środowisku naukowemu komputery dużej mocy i oprogramowanie wraz z pomocą techniczną i programistyczną w zakresie obliczeń wielkoskalowych. ICM prowadzi badania podstawowe w naukach matematyczno-przyrodniczych, w zakresie nauk inżynieryjnych, medycyny, nauk ekonomicznych i socjologicznych. W Akademii Analityka ICM odpowiada za część szkolenia dotyczącą statystycznych i ekonometrycznych zastosowań programu R.